קורסים זמינים

תהליכים אקראיים במערכות אויר-חלל - חורף - 00086733

  • מורה: אנה קלרק

אלמנטים סופיים בהנדסה אוירונוטית - חורף - 00086574

  • מורה: דן גבעולי
  • מורה: תמיר גזית

נושאים נבחרים בהנדסת אויר-חלל 2 - חורף - 00085822

  • מורה: רומן גנדלמן

סמינריון בנושא חלל - חורף - 00085805

יסודות הנדסת חלל - חורף - 00084913

  • מורה: פנחס גורפיל

זרימה דחיסה, כונסים ונחירים - חורף - 00084312

  • מורה: מיכאל קרפ