קורסים זמינים

066329 Group 77 - Emulsions in Food and Biotechnology

 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: חנפנג צ'אי

טכנולוגיות עיבוד תוצרת טרייה - קיץ - 00064249 - קבוצה 77

 • מורה: אבי שפיגלמן

EIT FAN 2023

 • מורה: ענבל אונגר-כוורי
 • מורה: ממי גנוסר
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: אביטל רגב-סימן-טוב

נושאים בנתוני עתק לביוטכנולוגיה - אביב - 00066534

 • מורה: יוסף מרובקה
 • מורה: עמית ציזל

טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - אביב - 00066517

 • מורה: יחזקאל קשי

מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית - אביב - 00066516

תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה - אביב - 00066505

 • מורה: רתם הים
 • מורה: מרסל מחלוף

ביו-ננו היברידים וביוסנסורים - אביב - 00066332

 • מורה: עומר יחזקאלי

מכניקה של חומרים רכים - אביב - 00066255

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס

מזון וקיימות - אביב - 00066252

 • מורה: חגית אולנובסקי
 • מורה: רתם הים

טכנולוגיה של מוצרי חלב - אביב - 00066215

 • מורה: יובל גנדלר

מעבדה בריאקטורים ביולוגיים - אביב - 00064508

 • מורה: סמדר שולמי

מיקרוביולוגיה כללית - אביב - 00064419

 • מורה: עודד בז'ה
 • מורה: גני דוידסון
 • מורה: סימה ירון
 • מורה: עמית נלקין

מעבדה במיקרוביולוגיה - אביב - 00064413

 • מורה: חנאן אבו-חמד
 • מורה: ניצן יהישלום
 • מורה: סימה ירון
 • מורה: עינבר פרייליך
 • מורה: שקד קצלניק
 • מורה: יצחק רייזל

מערכי תקינה - אביב - 00064331

 • מורה: רוברט סגל

מעבדה בביוכימיה - אביב - 00064325

 • מורה: ערין אשקר
 • מורה: ולריה וייס
 • מורה: יארא זיבק
 • מורה: פאדיה זכנון
 • מורה: מיכל משה
 • מורה: יהונתן צור
 • מורה: עדן שלוש

כימיה של מזון - אביב - 00064322

 • מורה: בעז מזרחי
 • מורה: ניב סקרביאנסקיס
 • מורה: אילת פישמן

מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - אביב - 00064250

 • מורה: יגאל אכמון
 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס
 • מורה: דגנית דנינו
 • מורה: יואב ליבני
 • מורה: בועז מזרחי
 • מורה: ראוף נסייר
 • מורה: עינבר פרייליך

טכנולוגיות עיבוד תוצרת טרייה - אביב - 00064249

 • מורה: אבי שפיגלמן

פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון ב - אביב - 00064211

 • מורה: יואב ליבני