קורסים זמינים

מיקרוביולוגיה של פתוגנים - חורף - 00066418

  • מורה: סימה ירון

הערכת מזון באמצעות החושים - חורף - 00066230

  • מורה: חנה פלג

אריזה וחיי מדף, מזון ומוצרים - חורף - 00066217

  • מורה: אסתר סגל
  • מורה: אבי שפיגלמן

תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה - חורף - 00064509

  • מורה: יובל שוהם

מיקרוביולוגיה של מזון - חורף - 00064420

  • מורה: זויה אוקון
  • מורה: יחזקאל קשי

מע.באנליזה:מזון וחומרים ביולוגיים - חורף - 00064326

מע.בהנ. תהליכים וחומרים ביולוגיים - חורף - 00064239

  • מורה: אבי שפיגלמן