קורסים זמינים

EIT FAN 2023

 • מורה: ענבל אונגר-כוורי
 • מורה: ממי גנוסר
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: אביטל רגב-סימן-טוב

נושאים בנתוני עתק לביוטכנולוגיה - אביב - 00066534

 • מורה: יוסף מרובקה
 • מורה: עמית ציזל

טכנולוגיות גנטיות מתקדמות - אביב - 00066517

 • מורה: יחזקאל קשי

מעבדה בביוטכנולוגיה מולקולרית - אביב - 00066516

תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה - אביב - 00066505

 • מורה: רתם הים
 • מורה: מרסל מחלוף

ביו-ננו היברידים וביוסנסורים - אביב - 00066332

מכניקה של חומרים רכים - אביב - 00066255

 • מורה: מאיה דוידוביץ-פנחס

מזון וקיימות - אביב - 00066252

 • מורה: חגית אולנובסקי

טכנולוגיה של מוצרי חלב - אביב - 00066215

 • מורה: יובל גנדלר

מעבדה בריאקטורים ביולוגיים - אביב - 00064508

 • מורה: סמדר שולמי

מיקרוביולוגיה כללית - אביב - 00064419

 • מורה: עודד בז'ה
 • מורה: גני דוידסון
 • מורה: סימה ירון
 • מורה: עמית נלקין

מעבדה במיקרוביולוגיה - אביב - 00064413

 • מורה: סימה ירון

מערכי תקינה - אביב - 00064331

 • מורה: רוברט סגל

מעבדה בביוכימיה - אביב - 00064325

 • מורה: ערין אשקר
 • מורה: ולריה וייס
 • מורה: יארא זיבק
 • מורה: פאדיה זכנון
 • מורה: מיכל סקיטל
 • מורה: יהונתן צור
 • מורה: עדן שלוש

כימיה של מזון - אביב - 00064322

 • מורה: בעז מזרחי
 • מורה: ניב סקרביאנסקיס
 • מורה: אילת פישמן

מדע וטכנולוגיה של ביו-חומרים - אביב - 00064250

 • מורה: דגנית דנינו
 • מורה: יואב ליבני

טכנולוגיות עיבוד תוצרת טרייה - אביב - 00064249

 • מורה: אבי שפיגלמן

פרקים נבחרים בטכנולוגיה של מזון ב - אביב - 00064211

 • מורה: יואב ליבני

טכנולוגיות מתקדמות בהנ.מזון וביוט - אביב - 00064209

 • מורה: ליאורה ברנשטיין
 • מורה: הילה טרזי-ריס
 • מורה: רחל לוי
 • מורה: אורי לזמס
 • מורה: גיל רפאל
 • מורה: אבי שפיגלמן
 • מורה: אשר שצמן
 • מורה: חני שקולניקוב-לוזו

שיטות נומריות בהנ. ביוטכ' ומזון - אביב - 00064120

 • מורה: ליזה דהן
 • מורה: מוחמד טיבי
 • מורה: עמית ציזל