קורסים זמינים

פרויקט א' \ ב' \ מיוחד - 044167 \ 044169 \ 044170 - אביב

 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: נימרוד פלג

תכן פיזי ממוחשב של שבבים - אביב - 00046918

 • מורה: קונסטנטין מויסייב

פרויקט א' \ ב' \ מיוחד 044167 \ 044169 \ 044170 - חורף

 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: נימרוד פלג

Advanced Topics in Deep Learning: Speech Signals (48723)

 • מורה: יוסף קשת

נ.נ. בלמידה: אופטימיזציה לבעיות - חורף - 00048722

 • מורה: יהודה לוי

נ.נ. במערכות מחשבים: ארכ. תוככה - חורף - 00048080

 • מורה: מרק זילברשטיין

SIPL - Deep Learning experiment (56) - Winter

 • מורה: אורי בריט
 • מורה: רותם מוליוף

VISL - Image Processing experiment (61) - Winter

 • מורה: אורי בריט
 • מורה: רפאל-אחיעד לוי
 • מורה: שגיא מונין

מע בראייה מבנה תמונות וראיה ממוחש - חורף - 00048922

 • מורה: משה פורת

מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים - חורף - 00048747

 • מורה: משה פורת

אבטחת מערכות חומרה - מתיאורה להתנסות - חורף - 00048891

 • מורה: אברהם מנדלסון
 • מורה: לאוניד עזריאל

דחיסת מידע אוניברסלית - חורף - 00049043

 • מורה: נרי מרחב

מערכות מרובות משתמשים - חורף - 00049027

 • מורה: יוסף שטינברג

נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 - חורף - 00049018

 • מורה: מרק זילברשטיין

תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות - חורף - 00048980

 • מורה: אריאל אורדע

מידות אינפורמציה ושימושיהן - חורף - 00048931

 • מורה: יגאל ששון

אופטיקה בתווכים מפזרים ויישומיה - חורף - 00048907

 • מורה: אמיר רוזנטל

אתגרים אלגוריתמים בבלוקציין - חורף - 00048892

 • מורה: אורי רוטנשטרייך

עיבוד וניתוח אותות מרחביים - חורף - 00048828

 • מורה: יהב אלקחר
 • מורה: ישראל כהן

נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 2 - חורף - 00048721

 • מורה: שי מנור