קורסים זמינים

SIPL - Deep Learning experiment (56) - Winter

 • מורה: אורי בריט
 • מורה: מוליוף רותם

VISL - Image Processing experiment (61) - Winter

 • מורה: אורי בריט

מע בראייה מבנה תמונות וראיה ממוחש - חורף - 00048922

 • מורה: משה פורת

מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים - חורף - 00048747

 • מורה: משה פורת

דחיסת מידע אוניברסלית - חורף - 00049043

 • מורה: נרי מרחב

תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות - חורף - 00048980

 • מורה: אריאל אורדע

עיבוד וניתוח אותות מרחביים - חורף - 00048828

 • מורה: ישראל כהן

מערכות ראיה ושמיעה - חורף - 00046332

 • מורה: משה פורת

הבטחת נכונות של תוכנה - חורף - 00046277

 • מורה: דנה דרקסלר-כהן

ארכיטק. ומעגלים בשילוב ממריסטורים - חורף - 00046265

 • מורה: שחר קוטינסקי

מכניקה קוונטית - חורף - 046241

 • מורה: איל בוקס
 • מורה: שטיינברג רועי

תקשורת אנלוגית - חורף - 00046204

 • מורה: עדו טל

עיבוד וניתוח מידע - חורף - 00046202

 • מורה: רון מאיר

עיבוד אותות אקראיים - חורף - 00046201

 • מורה: אלעזרא אור
 • מורה: נרי מרחב
 • מורה: אביב רותם

עבוד ונתוח תמונות - חורף - 00046200

 • מורה: לביא איתי
 • מורה: ישראל כהן

נושאים מתקדמים 1 - חורף - 00046003

 • מורה: אורדן אפרת
 • מורה: איתן שאולי

מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים - חורף - 00045002

 • מורה: יאיר משה
 • מורה: אבינועם קולודני

רשתות מחשבים ואינטרנט 1 - חורף - 00044334

 • מורה: יצחק קסלסי

התקנים אלקטרוניים 1 - חורף - 00044231

 • מורה: עילם ילון
 • מורה: ליאור קורנבלום

מערכות בקרה 1 - חורף - 00044191

 • מורה: נחום שימקין