בחן

פעילות מסוג זה משמשת לצורך בדיקת הידע של הסטודנטים (כגון תרגול, מבדק, מבחן וכו'). 

הגדרת בחן

הוספת בחן

1. כנסו לעמוד הראשי של הקורס, הפעילו עריכה ולחצו על "+ הוספת משאב או פעילות" ביחידת הלימוד הרצויה.

2. יפתח חלון צף בו יש לבחור "בוחן" וללחוץ על "הוספה".

3. בעמוד הבא מלאו את השדות להגדרת הבחן:

  • שם והנחיות
  • סעיף תזמון: מועדי פתיחה וסגירה, משך הזמן המאופשר לפתירת הבוחן, אופן התייחסות לתשובות שמולאו אך לא הוגשו במועד סגירת הבוחן...
  • סעיף ציונים: התייחסו למספר הניסיונות המותר (אחד, שלושה, אין הגבלה...) ולאופן חישוב הציון (הציון הגבוה ביותר, ממוצע, של הניסיון הראשון, של הניסיון האחרון...)
  • סידור השאלות בבחן: כמה שאלות בעמוד והאם הניווט חופשי או סדרתי
  • התנהגות שאלה: התייחסות לנושא הערבוב של השאלות בתוך הבוחן ולמנגנון המשוב בשאלות
  • אפשרויות לתצוגת משוב: סעיף חשוב מאוד, בו קובעים איזה סוגי משוב הסטודנט יראה בכל שלב - בזמן פתירת הבחן, מיד לאחר סיום הבחן, לאחר שסיים אך הבחן עדיין פתוח ולאחר סגירת הבחן.
  • הערכה מילולית לבחן: ניתן להוסיף כמה מילים כלליות שיוצגו בסיום הבוחן.

4. בסיום ההגדרות יש לבצע שמירה.

שימו לב!!! אם משכפלים בחן, בשום אופן אין לעדכן או לבצע עריכה לשאלות המופיעות בגרסה המשוכפלת. יש להסיר את כל השאלות מהבחן המשוכפל ולייצר גרסאות חדשות לשאלות. אלו השאלות המקוריות שהופיעו בבחן שממנו שכפלתם. עריכה של השאלות האלה - משנה את השאלות המקוריות בבחן המקורי!