הגדרות הקורס

ניתן לצפות ולעדכן את הגדרות הקורס בעמוד "הגדרות", כאשר הקישור אליו נמצא בסרגל העלין בתפריט "ניהול הקורס" (אייקון עם שלושה גלגלי שיניים).

שם מלא – השם שיופיע ברשימת הקורסים. התבנית הינה אחידה לכלל הקורסים של הטכניון: שם הקורס - מספר קבוצה (אם רלוונטי) - סמסטר - מספר קורס בתבנית של 8 ספרות (אפסים מובילים עבור מספרים בעלי 6 ספרות.


השם הקצר של הקורס – מספר הקורס בתבנית של 8 ספרות (אפסים מובילים עבור מספרים בעלי 6 ספרות). מספר קבוצה בתבנית של 3 ספרות. מספר המייצג את הסמסטר (01 - חורף, 02- אביב, 03 - קיץ). שינוי בשדה זה יפגע בעדכון רשימות הסטודנטים האוטומטי של הקורס.

קטגוריית הקורס - הפקולטה / המחלקה / התוכנית האקדמית אליה משתייך הקורס.

זמינות - שדה זה מגדיר את הנראות של האתר עבור הסטודנטים: "הצגה" - הסטודנטים יכולים לראות את תכני הקורס, "הסתרה" - הסטודנטים לא יכולים לגשת לאתר הקורס. שימו לב, כל האתרים החדשים נוצרים במצב מוסתר ויש לשנות את המצב של הנראות לקראת תחילת סמסטר.

תאריך תחילת הקורס ומועד סיום הקורס -השדות מכילים את מועד פתיחת הסמסטר הרלוונטי ואת מועד סיום מועדי א עבור אותו סמסטר.

תיאור – תיאור הקורס כפי שיופיע ברשימת הקורסים במערכת moodle. מומלץ להוסיף תיאור תמציתי וענייני. כאן ניתן גם להוסיף תכנים שאתם מעוניינים שהסטודנטים יראו לפני שנרשמו לקורס או ללא ביצוע הזדהות במערכת. ניתן לצרף קבצים באמצעות קישור ולפרסם כאן סילבוס.

מסך הגדרות אתר קורס - אפשרויות תצורת תוכן הקורס

תצורת מבנה הקורס קובעת את המבנה של האתר. הנכם מוזמנים לבחור את צורת ההצגה המתאימה ביותר עבור הקורס. האפשרות המומלצת (שהיא גם ברירת המחדל) הינה יחידות-הוראה.

מסך הגדרות אתר קורס - אפשרויות תצורת חזותיתתצוגה חזותית  - זהו המקום לבחור את ערכת הנושא (מתוך המבחר הזמין עבורכם) ואת שפת הממשק. קורסים השייכים לתוכניות בין-לאומיות וקורסים המנוהלים באנגלית - מומלץ להשתמש בשפה האנגלית כשפת ממשק.
מסך הגדרות אתר קורס - אפשרויות תנאי השלמת קורס
תנאי השלמת קורס - במידה ותרצו להתנות פתיחת פעילויות באתר בהשלמת פעילויות אחרות באתר (למשל, לפתוח שקפים של הרצאה רק לאחר שהסטודנט ביצע את הבחן או השתתף בפורום וכד'), יש לשנות את האפשרות של "אפשר מעקב השלמה" ל"כן".
מסך הגדרות אתר קורס - אפשרויות של קבוצות
במידה ואתם עובדים עם חלוקה לקבוצות בקורס בחרו את האפשרות המתאימה (קבוצות נפרדות או קבוצות נראות). לאחר מכן, בחרו האם בחירה זו מתאימה לכלל הפעילויות באתר או שאתם תבחרו את מצב הקבוצה לכל פעילות בנפרד.
בסיום התהליך לחצו על "שמירה".
שינוי אחרון: חמישי, 1 ספטמבר 2022, 7:15 PM