מצב עריכה ומצב צפייה

המערכת מאפשרת שני מצבי תצוגה: מצב צפייה ומצב עריכה (רק לבעלי ההרשאות המתאימות).

  • במצב עריכה ניתן לבצע שינויים באתר: להוסיף או למחוק תכנים, משאבים, פעילויות וכד'. 
  • במצב צפייה ניתן לראות את כל מרכיבי/תכני הקורס כמרצה, אך לא ניתן לעדכן אותם.

המעבר בין המצבים נעשה מהעמוד הראשי של הקורס, באמצעות לחצן "הפעלת עריכה" (ירוק) /"כיבוי עריכה" (אדום) בסרגל העליון.

שינוי אחרון: חמישי, 22 אוגוסט 2019, 11:41 AM