רישום עצמי לאתרי קורסים כ"שומע חופשי"

כל אדם בעל משתמש במערכת ה moodle של הטכניון יכול להירשם באופן עצמאי כ"שומע חופשי" לכל אתר אשר קיים במערכת.

שימו לב: אנשי צוות ההוראה, כאשר סטודנט/עובד הטכניון פונה אליכם בבקשה להוסיפו לאתר הקורס באופן ידני (מכל סיבה שהיא) - אנא המנעו מכך ולחילופין הנחו אותו להירשם כ"שומע חופשי" באמצעות רשימת התפוצה. הסיבות לכך הן:

א. רישום ידני איננו מתאפס בסיום הסמסטר. כל סטודנט שהתווסף ידנית - חייב להימחק מאתר הקורס באופן ידני בסוף הסמסטר. אם לא ימחק באופן ידני, הסטודנט ימשיך לקבל הודעות דוא"ל גם בשנים הבאות מאתר הקורס.

ב. רישום באמצעות רשימת התפוצה מעדכן את הסטטוס של הסטודנט באופן אוטומטי ל"שומע חופשי" וזה הסטטוס שנשאר עד אשר הוא מסדיר את הרישום שלו בלימודי הסמכה / מוסמכים.

"שומע חופשי" (סטודנט אורח) הוא סטודנט שאינו רשום /טרם נרשם לקורס באופן רשמי. לסטודנט אורח כל הזכויות באתר הקורס (פתירת תרגילים, השתתפות בפורום וכו'), אך הוא אינו זכאי לקבלת קרדיט אקדמי על השתתפותו.

ההצטרפות מתבצעת באמצאות רישום עצמי לרשימת התפוצה של הקורס. הרישום ייכנס לתוקף למחרת היום.

במצ"ב קובץ הנחיות לסטודנט - הנכם מוזמנים להוריד ולשלוח את הקובץ לסטודנטים הפונים בבקשת רישום ידני.

שינוי אחרון: רביעי, 3 אוגוסט 2016, 10:36 AM