צ'אט במהלך המפגש המקוון

יכולות הצ'אט של זום מאפשרות תקשורת בכתב במהלך המפגש.

ניתן לשלוח הודעות פרטיות או קבוצתיות. המארח יכול לקבוע עם מי המשתתפים יכולים להתכתב בצ'אט או לחסום אותו לחלוטין.

את התוכן של הצ'אט ניתן לשמור במחשבכם האישי.

שימוש בצ'אט:

לחצו על Chat בסרגל התחתון.

יפתח חלון הצ'אט. ניתן לכתוב את ההודעה ולשלוח אותה לכלל המשתתפים בחלון זה.

לחילופין, ניתן ללחוץ על הלחצן ליד המילה To ולבחור את המשתתף שאליו מיועד המסר.

כאשר נשלחת הודעה חדשה בצ'אט מתקבלת התראה בכתום בסרגל הכלים:

שינוי הגדרות צ'אט:

בזמן המפגש, לחצו על Chat בסרגל הכלים התחתון, לחצו על More לקבלת אפשרויות נוספות.

התפריט יכיל את האפשרויות הבאות:

 • שמירת תוכן הצ'אט.
 • שיתוף קובץ במפגש המקוון.
 • אפשר למשתתפים לנהל צ'אט עם:
  • אף אחד - חוסם את אפשרות הצ'אט.
  • המארח בלבד - ההודעות של המשתתפים מוצגות למארח בלבד.
  • לכולם באופן פומבי - המשתתפים יוכלו לשלוח הודעות לכולם וכולם יראו את כלל ההודעות הנשלחות לקבוצה.
  • לכולם באופן פומבי ופרטי - ניתן לשלוח הודעות לקבוצה והודעות פרטיות בין המשתמשים.

צילומי המסך במדריך זה נלקחו מהמדריך הרשמי של ZOOM בנושא צ'אט.

שינוי אחרון: שישי, 13 מרץ 2020, 5:15 PM