מחיקת הקלטה ממערכת פנופטו

למחיקת הקלטה ממערכת פנופטו:

היכנסו לפנופטו ובצעו הזדהות עם המשתמש הטכניוני שלכם.

אתרו את התיקיה שבה נמצאת ההקלטה.

ברשימת ההקלטות בתיקיה זו אתרו את הקובץ הרצוי והביאו את הסמן אליו.

מתוך האפשרויות שיופיעו לחצו על Delete:

מיקום לחצן מחיקה עבור קובץ במערכת פנוטפו

המערכת תבקש לאשר את המחיקה באמצעות חלון האישור הבא:

חלון אישור פעולת מחיקה בפנופטו

לחצו OK להשלמת פעולת המחיקה.

שינוי אחרון: רביעי, 1 אפריל 2020, 11:38 AM