הגדרת מועדי הגשה מיוחדיים (אישיים / קבוצתיים)

לעיתים צוות הקורס מעוניין לאפשר לסטודנטים מסויימים הגשה של בחן/מטלה במועדים שונים מכלל הקבוצה (דוגמא: מילואים, סיבות בריאותיות וכד').

על מנת להגדיר מועדי הגשה מיוחדים יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. כנסו לבחן/מטלה ולחצו על גלגל השיניים המופיע בפינה השמאלית העליונה.

2. בחרו "התאמות מיוחדות לקבוצה" (עבור קבוצת סטודנטים – יש להגדיר קבוצה ולשייך אליה סטודנטים מראש) או "התאמות מיוחדות למשתמש" (עבור סטודנט מסוים).

 

3. בעמוד שיפתח ללחוץ על  "הוספת הגדרות-מותאמות למשתמש/קבוצה"

4. מצאו את הסטודנט/הקבוצה הרצויים והגדירו עבורו את המועדים המתאימים.

5. שמרו בסיום.

שינוי אחרון: שני, 30 מרץ 2020, 3:49 PM