הוספת קטגורית שאלות למאגר השאלות של הקורס

מומלץ לחלק את השאלות המיועדות לבחנים ותרגילי בית באתר הקורס לקטגוריות בתוך מאגר השאלות.

כך הן מחולקות לפי נושאים (או בכל חלוקה אחרת שמתאימה לקורס, למשל לפי שבועות, מספרי תרגילים וכו') וקל יותר לאתר את השאלות המתאימות בעת בניית הבחן.

כמו כן, באופן זה ניתן להוסיף שאלות בצורה אקראית מתוך נושא/קטגוריה מסוימת בלבד.

ליצירת קטגוריה חדשה לחצו על "ניהול הקורס" (אייקון של שלושה גלגלי שיניים בסרגל העליון) ובתפריט בחרו "קטגוריית שאלה" תחת הכותרת "מאגר שאלות":

תפריט ניהול הקורס כפי שמוצג למורה - יצירת קטגורית שאלות

בעמוד הבא יוצגו כל הקטגוריות הקיימות באתר הקורס וגם אלו השיתופיות למספר אתרים.

בתחתית העמוד תוכלו להוסיף קטגוריה חדשה על ידי הגדרת קטגורית האב שלה (ניתן ליצור מבנה היררכי של קטגוריות) והזנת שם עבור הקטגוריה החדשה. בסיום לחצו על שמירה.

הוספת קטגוריה חדשה

שינוי אחרון: חמישי, 2 אפריל 2020, 3:43 PM