קורסים זמינים

נושאים נבחרים בהערכת לומדים - חורף - 00218143

 • מורה: אורית חזן
 • מורה: ארז יעל

מחקר איכותני: היבטים תיאורטיים - חורף - 00218322

 • מורה: רויטל טל
 • מורה: שאולי ענת

תקשורת המדע - חורף - 00216117

 • מורה: יעל בר-אל
 • מורה: אילת ברעם-צברי

הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה - חורף - 00216110

 • מורה: אהרון גרו
 • מורה: זועבי ושאח

דרכי הוראת מדע-טכנולו. בחט"ב(ז-ט) - חורף - 00214607

 • מורה: מרים ברק

יסודות למידה והוראה - חורף - 00214120

 • מורה: אהרון גרו
 • מורה: זועבי ושאח

פיתוח והערכה- מיומנויות בינאישיות - חורף - 00218329

 • מורה: יהודית דורי
 • מורה: שחף רוקר-יואל