קורסים זמינים

מבוא לאתיקת מכונות חכמות - אביב - 00216035

 • מורה: ארז פירט

כריית נתונים בלמידה - אביב - קב' 21 - 00216030

 • מורה: עדו רול

הערכת פרויקטים חינוכיים - אביב - 00216027

 • מורה: יהודית דורי

סמינר מחקר בחינוך מתמטי 1 - אביב - 00218125

 • מורה: זהבית כהן

סמינר במחקר חינוכי 2- שלב ב' - אביב - 00218123

 • מורה: רויטל-(טלי) טל

יסודות המחקר החינוכי - אביב - 00218103

 • מורה: אילת ברעם-צברי
 • מורה: יעל רוזנבלום

רגשות, זהות והוגנות בלמידה - אביב - 00218003

 • מורה: עינת הד-מצויינים

למידה באמצעות חקר מדעי - אביב - 00216136

 • מורה: דינה ציבולסקי

הרשת כסביבה לימודית - אביב - 00216034

 • מורה: מאיה-טובה אושר
 • מורה: מרים ברק
 • מורה: תמר גינצבורג

שיטות מחקר כמותיות בסיסי - אביב - 00216033

 • מורה: זהבית כהן

סוגיות מתקדמות בחינוך הנדסי - אביב - 00216031

 • מורה: אהרון גרו
 • מורה: שי ישראלי

כריית נתונים בלמידה - אביב - קב' 11 - 00216030

 • מורה: גנאן סאבא
 • מורה: עדו רול

יזמות טכנולוגית בחינוך - אביב23 - 216022

 • מורה: רינת רוזנברג-קימה

מח וחינוך התפתחות קוגנטיבית ילדים - אביב - 00216019

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

קשיי למידה במתמטיקה ומדעים - אביב - 00216014

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: ענת שאולי

פרויקט מעבדה בחקר המוח - אביב - 00216007

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

דרכי הוראת מדעי המחשב 2 - אביב - 00214902

 • מורה: רינת רוזנברג-קימה

דרכי הוראת ביולוגיה 2 - אביב - 00214502

 • מורה: דינה ציבולסקי

דרכי הוראת כימיה 2 - אביב - 00214402

 • מורה: אורית הרשקוביץ

דרכי הוראת הפיזיקה 2 - אביב - 00214302

 • מורה: גילית פורת