קורסים זמינים

טכנולוגיה מתקדמת של בטון - חורף - 00014506

  • מורה: אריה-לב בלפרמן
  • מורה: קונסטנטין קובלר

אבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה - חורף - 00016504

  • מורה: יוסי סיקולר

הערכת מחזור חיים במערכות הנדסה - חורף - 00018501

  • מורה: סברינה ספטארי

בנייה בעץ - חומרים וטכנולוגיה - חורף - 00016505

  • מורה: חגי דביר

פרויקט בחומרים ותפקוד - חורף - 00014501

בניה במתכות-חומרים וטכנולוגיה - חורף - 00014513

  • מורה: אלכסנדר כץ-דמיאנץ